خانه کاربردها سامانه پاسخ سریع زلزله

سیستم‌های قطع خودکار گاز به سیستم‌هایی اطلاق می‌شود که به‌صورت خودکار نسبت به شرایط خطر واکنش نشان داده و جریان گاز را قطع می‌کنند. در این سیستم‌ها تصمیم گیری قطع گاز با پردازش برخط داده‌های شتاب زمین انجام می‌شود. به‌صورت کلی یک سیستم قطع خودکارجریان گاز، از سه بخش تشکیل شده است.

۱- سنسورهای دریافت‌کننده شتاب حرکت زمین.

۲- سیستم پردازش مرکزی برای محاسبه و تشخیص سطح خطر برای انجام تصمیم گیری.

۳- سیستم‌ قطع خودکار که به فرمان از طرف سیستم پردازش واکنش داده و جریان گاز را قطع می‌کند.به ما بپیوندید