خانه درباره ما درباره ما

ساخت سنسورهای شتابنگاری برای استفاده جامعه مهندسی، لرزه ­شناسی و بخش صنعت کشور یک نیاز حیاتی می­باشد که از مدت­ها پیش مورد توجه پژوهشگاه بین­ المللی زلزله قرار گرفته است. بر این اساس پژوهشگاه بین­ المللی زلزله با تکیه بر دانش بومی و همکاری بخش خصوصی قدم به عرصه ساخت سنسورهای شتابنگاری و تجهیزات مورد نیاز نهاده است.

ساخت سنسورهای شتابنگاری IIEES-HAT به عنوان اولین محصول در این زمینه می­باشد که طی یک دوره چهار ساله صورت پذیرفته است که در دو سال اخیر این سنسورها تحت آزمایش­های صحت سنجی سخت­گیرانه بسیاری قرار گرفته است. انجام بیش از دو سال آزمونهای مختلف بر روی سنسورهای IIEES-HAT باعث ایجاد دانش فنی بسیاری در این زمینه شده است. تدوین استاندارد سنسورهای شتابنگاری قطع گاز برای شرکت ملی گاز ایران و تصویب این استاندارد بعنوان یکی از استانداردهای مرجع IGS نیز ثمره این دانش فنی در کشور می‌باشد.

 

 به ما بپیوندید