مشخصات تماس
خانه تهران،  خیابان شهید لواسانی (فرمانیه)، خیابان دیباجی شمالی،  خیابان ارغوان غربی،  پلاک 21،  طبقه همکف
کد پستی 1953714513
تلفن 84 82 80 021-22
فکس 92 32 83 021-22
تلگرام 09102900245
pdf
فایل PDF آدرس شرکت فنآوران لرزه زمین پایش "Earth Seismo-monitoring Tech_Address.pdf"

فرم تماس با شرکت فنآوران لرزه زمین پایش

به ما بپیوندید